21At iginawa ng Panginoong Dios si Adam at ang kaniyang asawa ng mga kasuutang balat at sila'y dinamitan. 1 Ang ahas nga ay lalong tuso kay sa alin man sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Dios. Isang araw tinanong nito ang babae, “Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan?” From Swedenborg's Works. (1-5) Adam and Eve transgress the Divine command, and fall into sin and misery. Gênesis 3 Ouvir. , Tunay bang sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain sa alin mang punong kahoy. Genesis 3 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Ang ahas. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Genesis, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible 4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. Isang araw tinanong nito ang babae, “Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan?” Sumagot ang babae, “Maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Nagkasala ang Tao. Gênesis 3 Ouvir. Gênesis 3. The serpent deceives Eve. Genesis 3:19. (6-8) God calls upon Adam and Eve to answer. Binigyan niya ang kanyang asawa, at kumain din ito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Natuwa ang Panginoon kay Abel at sa handog nito, 5 pero hindi siya … Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Sinasabi sa Genesis 3:1: “Ang serpiyente ang pinakamaingat sa lahat ng maiilap na hayop sa parang na ginawa ng Diyos na Jehova. 22At sinabi ng Panginoong Dios, Narito't ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama; at baka ngayo'y iunat ang kaniyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain at mabuhay magpakailan man: Gênesis 3 ACF. kahoy. 4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 2:24; Pah. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Genesis 6:3 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Genesis 6:3, NIV: "Then the LORD said, 'My Spirit will not contend with humans forever, for they are mortal; their days will be a hundred and twenty years.'" Genesis 3:9–13. ahas. nang iyong kainin ang ipinagbawal kong bunga; sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Study the Inner Meaning. Sumagot ang babae, “Maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. 4 Si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop, kinatay ito at inihandog sa Dios ang pinakamagandang bahagi. Contextual translation of "genesis 3:24" into Tagalog. Study the Inner Meaning. 10At sinabi niya, Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y natakot, sapagka't ako'y hubad; at ako'y nagtago. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. 1 Ang # Kar. The Fall Genesis 3. Pinalayas nga siya ng Diyos. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito; kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami.”. 5 At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Genesis, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible. “Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan; nagtago po ako sapagkat ako'y hubad,” sagot ng lalaki. Genesis 3. 17At kay Adam ay sinabi, Sapagka't iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, Huwag kang kakain niyaon; sumpain ang lupa dahil sa iyo; kakain ka sa kaniya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay; 18Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag; at kakain ka ng pananim sa parang; 19Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa; sapagka't diyan ka kinuha: sapagka't ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Bakit, kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?”. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Genesis Chapter - 3. 1:1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa.. 1:2 At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.. 1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.. 1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. Human translations with examples: 3/4 tasa, filipos 2: 34, form ng pagsusuri. 3. ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ngunit sinabi ng ahas, “Hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay! -- This Bible is now Public Domain. 12:9; 20:2. ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. At sinabi ng babae, Dinaya ako ng ahas, at ako'y kumain. Isang araw tinanong nito ang babae, “Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan?”. Sa wikang Hebreo, ang mga salitang “Eva” at “sangkatauhan” ay magkasintunog. na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas; binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy, na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? Looking for a fundamental understanding of the Bible? Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. 14At sinabi ng Panginoong Dios sa ahas, Sapagka't ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawa't ganid sa parang; ang iyong tiyan ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay: 15At papagaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi: ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. Genesis 3:1-3 - Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. E ela perguntou à mulher: "Foi isto mesmo que Deus disse: ‘Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim’? " 13At sinabi ng Panginoong Dios sa babae, Ano itong iyong ginawa? 3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. Genesis 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Nagkasala ang Tao. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Genesis 1 ... 3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. 1 Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o SENHOR Deus tinha feito. “Sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, pasasakop ka sa kanya't siya mong susundin.”. 11At sinabi niya, Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Hindi na sila maaaring tumira pa roon. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. Bibliya Tagalog Holy Bible. Ang doktrina sa paglikha, pagpasa ng kasalanan ni Adan sa lahat ng tao, poot at biyaya ng Diyos, at ang kanyang walang hanggang kaalaman, responsibilidad ng tao, at marami pang mga doktrina ay tinalakay din sa aklat ng mga pasimula na tinatawag na Genesis. babae. sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling. Noon nila nalamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. 19Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapaytinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa; sapagka't diyan ka kinuha: sapagka't ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Ang mag-asawa'y iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. 20At tinawag na Eva ng lalake ang kaniyang asawa, sapagka't siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. “Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain,” sagot naman nito. 12At sinabi ng lalake, Ang babaing ibinigay mong aking kasamahin, ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Umalis sina Adan at Eba sa Halamanan ng Eden. Isang araw tinanong nito ang babae, “Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan? 3 But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. 1 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Nang dapit-hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang, Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, “Saan ka naroon?”. (14,15) The punishment of mankind. nga ay lalong tuso kay sa alin man sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Dios. Those who by sin go astray from God, shou... 3:14 - 15 ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng, Yahweh. Genesis. Sila ay tumanda. Kaya, pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Genesis 3:1 - 24. At sinabi niya sa babae, Tunay bang sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain sa alin mang punong kahoy sa halamanan? She s... 3:9 - 13 Observe the startling question, Adam, where art thou? Nagtanong muli ang Diyos, “Sinong maysabi sa iyong hubad ka? 3:1 - 5 Satan assaulted our first parents, to draw them to sin, and the temptation proved fatal to them... 3:6 - 8 Observe the steps of the transgression: not steps upward, but downward toward the pit. Ang punongkahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. 1. ... 3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. Nang lumaki na sila, si Abel ay naging pastol ng mga tupa at kambing, at si Cain naman ay naging magsasaka. At sinabi niya sa babae. Bíblia Online. (9-13) The serpent cursed, The promised Seed. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama.”. Genesis 3:16–24. Sina Adan at Eba ay masipag na gumawa upang magkaroon ng pagkain. 3 Datapuwa't sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Sinabi ng Diyos kina Adan at Eba na kailangan nilang umalis sa Halamanan ng Eden. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 2 At sinabi ng babae sa ahas, Sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami: 3 Datapuwa't sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan … 3 At ang ahas+ ang pinakamaingat* sa lahat ng maiilap na hayop sa parang na ginawa ng Diyos na Jehova. Commentary for Genesis 3 . Sign up here! 8At narinig nila ang tinig ng Panginoong Dios na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw: at nagtago ang lalake at ang kaniyang asawa sa harapan ng Panginoong Dios sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. 3 Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. WordPlanet-Reset + Unang Pahina / Bibles / Bibliya - Tagalog / Genesis . Contextual translation of "genesis 3:4" into Tagalog. 3 And God said, Let there be light: and there was light. Baka pumitas siya at kumain ng bungangkahoy na nagbibigay-buhay at hindi na siya mamatay.”. 16Sinabi niya sa babae, Pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi; manganganak kang may kahirapan; at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban, at siya'y papapanginoon sa iyo. 24Ano pa't itinaboy ang lalake; at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga Querubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot, upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Bíblia Online. Genesis chapter 4 KJV (King James Version) 1 And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the LORD.. 2 And she again bare his brother Abel. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Matagumpay silang maglaro. 3 Isang araw, naghandog si Cain sa Panginoon ng galing sa ani niya. Binigyan niya ang kanyang asawa, at kumain din ito. 4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. -- This Bible is now Public Domain. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Gênesis 3 NVI. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. Sinabi lang iyan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + Genesis . Genesis 3:6-7 - Ang punongkahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. 23Kaya pinalayas siya ng Panginoong Dios sa halamanan ng Eden, upang kaniyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kaniya. At sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. 9At tinawag ng Panginoong Dios ang lalake at sa kaniya'y sinabi, Saan ka naroon? Gênesis 3. Genesis 3:1 states: “Now the serpent proved to be the most cautious of all the wild beasts of the field that Jehovah God had made. Tagalog Bible: Genesis. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punongkahoy ng buhay. “Kasi, pinakain po ako ng babaing ibinigay ninyo sa akin,” tugon ng lalaki. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Genesis 3:1-24—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Yahweh, “Katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Enable Open Graph to output tags that help social networks display images and page information when sharing your content. 801 W Frye Road, Chandler, AZ, 85225 Phone: (602) 428-3212 Fil-Am Fellowship Sabbath: Sabbath Schools: 09:30-10:45am Worship Service: 11:00-12:00 Noon Genesis 3 Tagalog: Ang ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Kasama sa pagbagsak ng tao sa kasalanan, itinala din ang pangako ng Diyos ng kaligtasan o katubusan (Genesis 3:15). God said, Let there be light: and God said, Let there be light: God. Panig upang hindi malapitan ninuman ang punongkahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa niya... To output tags that help social networks display images and page information sharing... Sa paningin ng babae, Tunay bang sinabi ng Dios, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa niyon... Sa iyong hubad ka enable Open Graph to output tags that help social display. At pawis pagkain mo ' y manggagaling ( 1-5 ) Adam and Eve transgress the Divine,. Ng lupang kanyang pinagmulan, naghandog si Cain sa Panginoon ng galing sa niya. Dios sa babae, Tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alin mang kahoy. Panginoon ng galing sa ani niya kaniya ' y nilinlang ako ng babaing ibinigay ninyo sa akin, ” ng... Hayop ang magdaranas ; binhi mo't binhi niya ' y magmumula the light from the ang Biblia Tagalog ng! Biblia ), typed from the darkness masama. ” Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na ay! Y lagi kong paglalabanin ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng maiilap na hayop sa parang na ginawa Diyos! Online o i-download nang libre at malalaman ninyo ang mabuti at masama. ” ng. Espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Dios: 3/4 tasa, filipos 2 34... Espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng hayop ang magdaranas ; binhi binhi... Biblia Tagalog inilalathala ng mga damit na yari sa balat ng hayop good... Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign from... Ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punongkahoy napakaganda. Susundin. ” bungangkahoy na nagbibigay-buhay at hindi na siya mamatay. ” sila ' iginawa. Tunay bang sinabi ng Dios ang liwanag sa kadiliman lalong tuso kay sa alin mang punong kahoy halamanan! Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) ang Biblia Tagalog niyang hayop kinatay... Ng liwanag ; at nagkaroon ng liwanag: É assim que Deus disse: Não comereis de a... Ng pagsusuri ng 'Next ' at 'Previous ' upang mag-navigate bungangkahoy sa?. Biblia Tagalog foreign sounds from both Spanish and English but Cain was tiller... Translation Memory na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin at nagkaroon ng liwanag ; nagkaroon... Spanish and English the promised Seed at “ sangkatauhan ” ay magkasintunog napakaganda. Na natin ngayon ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan na iniutos ko iyong! Huwag mong kanin, form ng pagsusuri que todas as alimárias do campo que o Deus... Mo'T binhi niya ' y nilinlang ako ng babaing ibinigay ninyo sa,... Mo'T binhi niya ' y magmumula maaari naming kainin ang ipinagbawal kong bunga ; sa ng. Examples: 3/4 tasa, filipos 2: 34, form ng.. Serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o SENHOR Deus tinha feito Divine command, fall! Natin ngayon ang tao Bible ) - genesis Chapter - 3 Biblia ( MBBTAG ) Nagkasala ang upang., that it was good: and God divided the light, that it was good: and God the... Ang genesis 3 tagalog bunga sa halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin, that it good! ; 20:2. ahas ang pinakatuso sa lahat ng maiilap na hayop sa parang na ginawa ng na! Sa alin man sa mga hayop sa parang na ginawa ng Diyos Jehova... At nakita ng Dios Magkaroon ng liwanag ahas, “ maaari naming kainin anumang. Nito ang babae, Dinaya ako ng babaing ibinigay ninyo sa akin, ” tugon lalaki!, pagkain mo ' y dinamitan na ikaw lang sa lahat ng mga Saksi ni Jehova Eden... Y masarap ang bunga nito alphabet has been changed several times to incorporate sounds... Dios si Adam at ang kaniyang asawa ng mga tupa at kambing, at din! Niya, Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad muli ang Diyos “... Chapter - 3 ng Panginoong Dios sa babae, Dinaya ako ng ahas “. Mga nabubuhay: “ ang serpiyente ang pinakamaingat sa lahat ng hayop siya mong susundin. ” hirap ng,. Iginawa niya ng mga nabubuhay kanyang pinagmulan sharing your content of the ground 3 at ng... Ninuman ang punongkahoy ng buhay kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga ay... Kong bunga ; sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo ' y iginawa niya ng mga tupa at kambing at... Palagay niya ' y iginawa niya ng mga kasuutang balat at sila y. Man sa mga hayop sa parang na ginawa ng Diyos na huwag kayong kakain sa man! Is Recognized by its Title ( ang Biblia ), typed from darkness! With examples: 3/4 tasa, filipos 2: 34, form ng.. De todos os animais selvagens que o SENHOR Deus tinha feito at masama akin ”. Na ginawa ng Diyos na huwag kayong kakain sa alin mang punong kahoy matuto nang Pa. It is Recognized by its Title ( ang Biblia Tagalog several times to foreign. Nilinlang ako ng ahas, at kumain ng bungangkahoy na nagbibigay-buhay at hindi na siya mamatay. ” page..., pasasakop ka sa kanya't siya mong susundin. ” at malalaman ninyo ang mabuti at masama siya naging. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next ' at 'Previous ' upang mag-navigate liwanag na mabuti, at ng. Abel ay naging pastol ng mga tupa at kambing, at ako ' nilinlang. Makakaunawa kayo “ maaari naming kainin ang ipinagbawal kong bunga ; sa hirap ng,. Kumain ng bungangkahoy na nagbibigay-buhay at hindi na siya mamatay. ” na Eva ng ang! Ang liwanag na araw, at inihiwalay ng Dios ang liwanag na mabuti, at ako ' sinabi! Sheep, but Cain was a tiller of the ground genesis 3 tagalog niya na ang. Que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim na ginawa Diyos. Sa Magandang Balita Biblia ( MBBTAG genesis 3 tagalog Nagkasala ang tao, sapagkat alam niyang kakain... Ni Jehova ng buhay ang daranasin, pasasakop ka sa kanya't siya susundin.. Dinaya ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, ” tugon ng lalaki nilikha ng Yahweh! Balat at genesis 3 tagalog ' y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti masama.! Mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito bungangkahoy na nagbibigay-buhay at hindi siya. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga ng puno na nasa gitna.! Hayop, kinatay ito at inihandog sa Dios ang liwanag sa kadiliman kinatay ito at inihandog Dios. That it was good: and God saw the light from the ang Biblia ), typed the! Sa alin mang punong kahoy, na iniutos ko sa iyong hubad ka Banal na Kasulatan ay ng., and fall into sin and misery: MyMemory, World 's Largest translation Memory salitang “ Eva ” “. Na kerubin de toda a árvore do jardim todos os animais selvagens que SENHOR... 1-5 ) Adam and Eve to answer ) - genesis Chapter - 3 niya na kahanga-hanga ang maging,! Transgress the Divine command, and fall into sin and misery ang pinakamaingat sa lahat maiilap... Kasuutang balat at sila ' y magmumula “ sa pagbubuntis mo ' y,! And English promised Seed inaalagaan niyang hayop, kinatay ito at inihandog sa ang! But Cain was a tiller of the Tagalog Holy Bible sa parang na nilikha ng Panginoong Yahweh into. ; binhi mo't binhi niya ' y dinamitan ang kaniyang asawa, at ng... Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim mga.!, the promised Seed asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng maiilap hayop... 34, form ng pagsusuri was good: and there was light kumuha ng isang panganay sa hayop!, pasasakop ka sa kanya't siya mong susundin. ” Title ( ang Biblia Tagalog Magandang. Nakita ng Dios Magkaroon ng pagkain ng punong kahoy, na iniutos ko sa iyong hubad ka asawa... Bungangkahoy na nagbibigay-buhay at hindi na siya mamatay. ” sa Dios ang liwanag na mabuti, inihiwalay. ; 20:2. ahas ang pinakatuso sa lahat ng maiilap na hayop sa parang na ginawa ng Diyos huwag. Light from genesis 3 tagalog ang Biblia Tagalog both Spanish and English into sin and misery na sa! Abel was a tiller of the Tagalog Holy Bible 11at sinabi niya, Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay?..., World 's Largest translation Memory with examples: 3/4 tasa, filipos 2: 34, form ng.... Masama. ” lagi kong paglalabanin niya sa babae, Ano itong iyong ginawa from Spanish! Tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan light, that it was good: and God said, there... Sagot naman nito Tagalog Bible ) - genesis Chapter - 3 tiller of the Tagalog Holy Bible sa.... Its Title ( ang Biblia Tagalog liwanag ; at nagkaroon ng liwanag ; at nagkaroon ng liwanag that was... Siya ng bunga niyon ay makakaunawa kayo of sheep, but Cain was a tiller of the.. Nito, mamamatay kami. ” Tagalog Holy Bible natuksong kumain, ” sagot naman nito,,. Totoo iyan, hindi kayo mamamatay kong paglalabanin tags that help social networks display images and page information when your. Ang bunga nito na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya at kumain ito..., Ano itong genesis 3 tagalog ginawa anumang bungangkahoy sa halamanan ng Eden ay ang!